افزایش تردیدها از چگونگی شمارش آرای بدون بایمتریک؛ نمایندگان آینده گزینش می‌شوند


افزایش تردیدها از چگونگی شمارش آرای بدون بایمتریک؛ نمایندگان آینده گزینش می‌شوند

پس از توافق سه آنلاین پیش دو کمیسیون انتخاباتی در مورد اعتبار دادن به آرای بدون بایمتریک، شک و تردیدها در خصوص چگونگی شمارش این آرا و نیز چگونگی راهیابی نامزدان در مجلس آینده افزایش یافته است.

منتقدان کمیسیون انتخابات و حکومت وحدت ملی می‌گویند که کمیسیون انتخابات و برخی زورمندان به شکل سیستماتیک در انتخابات پارلمانی تقلب کرده اند و هم اکنون حکومت قصد دارد تا با استفاده از تقلب سیستماتیکی که انجام شده نامزدان طرفدار خود را در پارلمان آینده گزینش کند.

به گفته آنان، دو کمیسیون انتخاباتی نیز با دخالت حکومت بر سر شمارش آرای بدون بایمتریک به توافق رسیده اند، در حالیکه پیش از این کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی آرای بدون بایمتریک را به دلیل تقلبات گسترده بی اعتبار اعلام کرده بود.

محمد عظیم قویاش نماینده مردم سرپل در مجلس سنا می‌گوید که تقلب گسترده در انتخابات در سراسر کشور مشهود بود و افراد مسلح غیر مسوول به زور میل سلاح صندوق‌ها را به نفع نامزدان مورد نظر خود پر کردند؛ اما شمارش اینگونه آرا سوال بر انگیز است.

آقای قویاش به نویسنده وستر گفت: “کمیسیون انتخابات خود در این تقلبات سازمان یافته دست داشت و حالا نیز با شمارش آن می‌خواهد افراد مورد نظر حکومت را به مجلس آینده معرفی کند که در آنصورت کشور را به بحران بیشتر سوق خواهد داد.”

گلالی اکبری سناتور انتخابی ولایت بدخشان نیز شمارش آرای بدون بایمتریک را پرسش برانگیر خواند و گفت که دو کمیسیون اینگونه می‌خواهند نتایج آرای تقلبی را بر مردم تحمیل کرده و مردم را نسبت به انتخابات بی اعتبار سازند.

خانم اکبری این تصمیم کمیسیون‌های انتخاباتی را تمسخر به آرای پاک مردم افغانستان عنوان کرد.

به باور این سناتوران در صورتیکه آرای تقلبی و بدون بایمتریک شده از آرای پاک مردم افغانستان جدا نشود، انتخابات آینده ریاست وستری با بحران اشتراک مردم افغانستان مواجه خواهد شد.

پیش از این، نهادهای ناظر انتخاباتی نیز تفکیک آرای سیاه از سفید را کار مشکل خوانده و تاکید کرده اند که کمیسیون‌های انتخاباتی باید برای این کار از ارائه معلومات دقیق در مورد روند شمارش آرا، استفاده از فهرست رای دهندگان و یافته‌های نهادهای ناظر انتخاباتی استفاده کنند.

اما؛ مجلس نمایندگان استفاده از بایمتریک به منظور شفافیت در انتخابات را یک اصل توافق شده خوانده و تاکید کرده است که کمیسیون‌های انتخابات باید مطابق به آن عمل کرده و در روند شمارش آرا اجراآت داشته باشد تا نتایج آرا برای مردم افغانستان قابل قبول باشد.

با این وجود، برخی نمایندگان ادعاهای را مطرح کرده اند که گویا شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی از همین اکنونی دید و بازدیدهای را با عضای کمیسیون های انتخاباتی به راه انداخته اند تا بتواند از طریق معامله وارد مجلس آینده شوند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر