افزایش دمای هوا در استان کردستان
کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی کردستان گفت: از امروز سه شنبه تا روز شنبه هفته آینده دمای هوا در استان روند افزایشی دارد.