افزایش قیمت روز بوقلمون در غرفه تره بار
ران بوقلمون با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر) با مبلغ ۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در بازار به فروش می‌رسد.