افزایش کسری تجاری آمریکا در ماه ژوئن
کسری تجاری آمریکا در ماه ژوئن با ۷.۳ درصد افزایش به ۴۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.