افزایش ۶.۵۶ درصدی صادرات غیرنفتی در سال ۹۶ / صادرات کالا‌های صنعتی ۲۲ درصد افزایش یافت
افزایش ۶.۵۶ درصدی صادرات غیرنفتی در سال ۹۶ / صادرات کالا‌های صنعتی ۲۲ درصد افزایش یافت