افزایش ۴۰ درصدی کشت محصول پیاز درچادگان
مدیر جهادکشاورزی شهرستان چادگان گفت:‌کشت محصول پیاز امسال نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است که با توجه به قیمت هر کیلو از این محصول بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان درآمد خوبی برای کشاورزان منطقه داشت.