افغانستان آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات نگرفته است


افغانستان آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات نگرفته است

نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان خواهان انتخابات شفاف و به موقع پارلمانی و ریاست وستری در افغانستان شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ تدامیچی یاماموتو آنلاین پنجشنبه (۱۷ حوت) در جریان سخنرانی اش در نشست شورای امنیت ملل متحد که در مورد افغانستان برگزار شده بود، گفت که آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات در افغانستان صورت نگرفته است.

صدای امریکا نوشت که تدامیچی همچنین افزود که عدم پیشرفت برای برگزاری انتخابات و انتقاد ها در مورد کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، موجب شد تا رئیس کمیسیون انتخابات آن کشور از موقف اش برکنار شود.

آقای یاماموتو تاکید کرد که برگزاری انتخابات شفاف و به موقع می تواند از یک سو اعتبار کمیسیون های انتخاباتی افغانستان را اعاده کند و از سوی دیگر، چنین کار لازمه تطبیق قوانین در آن کشور است.

آقای یاماموتو افزود:”برگزاری انتخابات به موقع، قابل اعتماد و قابل قبول برای نظم ​قانون اساسی ضروری است.”

یک آنلاین پیش از این، محمد اشرف غنی رییس وستر ضمن تاکید بر استقلالیت ​ کمیسیون‌های انتخاباتی و اجتناب از هر گونه گرایش سیاسی و تصرفات غیرمسلکی این کمیسیون ها گفت که حکومت وحدت ملی مکلف به فراهم آوری منابع لازم برای برگزاری انتخابات است.

نویسنده وستر- کابل