افغانستان حق ابراز نظر در مورد مناطق قبایلی را ندارد


افغانستان حق ابراز نظر در مورد مناطق قبایلی را ندارد

پس از مخالف افغانستان با طرح ادغام مناطق قبایلی آن سوی خط دیورند با ایالت خیبرپشتونخواه پاکستان، مسوول کمیته ادغام این مناطق می‌گوید که حکومت افغانستان حق ابراز نظر در این مورد را ندارد.

به گزارش نویسنده وستر به نقل از آریانا نیوز؛ پاکستان در تصمیم تازه اش در نظر دارد تا مناطق آزاد قبایلی آنطرف دیورند را با خیبر پختونخواه ادغام کند.

طرح این ادغام در پارلمان و سنای پاکستان تصویب و پس از آن به پارلمان ایالتی خیبرپشتونخواه ارائه شد تا پس از امضاء رییس وستر پاکستان به مرحله اجرا در آید. اکنون رییس وستر پاکستان نیز این طرح را امضا کرده است.

این تصمیم پاکستان واکنش حکومت افغانستان را در قبال داشته است. ریاست وستری افغانستان ادغام مناطق قبایلی با ایالت خیبر پشتونخواه را “تصمیم یکجانبه” خوانده و گفته است که هر نوع اقدامات سیاسی و نظامی در آن منطقه بدون مشوره میان دو کشور، برخلاف توافقات ۱۹۲۱ میان هند بریتانیایی و افغانستان است.

آقای عزیز گفت: “چنین نیست که از خارج فشار وجود داشته باشد. سخن این است که در قبایل این علاقه مندی وجود دارد که در انجا امنیت قایم شود و زمینه پیشرفت مساعد گردد. این علاقه مندی وجود ندارد که آنان طرف افغانستان باشند که خود آن کشور به چالش ها و بی ثباتی مواجه است.”

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که شماری از سران و بزرگان قبایلی این مناطق، مخالفت شان را با تصمیم پاکستان مبنی بر ادغام مناطق قبایلی با ایالت خیبرپشتونخواه اعلام کرده اند.

نویسنده وستر- کابل