افغانستان وارد سیستم بین اللملی ترانزیت شد


افغانستان وارد سیستم بین اللملی ترانزیت شد

برای اولین بار افغانستان، آن هم در ولایت هرات، موترهای باربری ترانزیت مدار اعتبار را در باربری بین المللی “TIR” به دست آورد.

این سیستم به معنای ترانزیت بین‌المللی جاده است.

انجینیر نجیب‌الله محمدی، رئیس اداره ترانسپورت هرات در گفتگویی اختصاصی با نویسنده وستر گفت: “ما توانستیم که با تلاش‌های فراوان، هرات را وارد پروسه بین المللی باربری بسازیم که متشکل از ۶۰ کشور جهان است.”

به گفته او در این سیستم، موترهای باربری هرات مدار اعتبار جهانی را به دست آورده و بدون هیچگونه بازرسی در گمرک‌های کشورهای مختلف، می‌توانند از هرات بارگیری شده و خود را به اروپا برسانند.

به بیان او، آنلاین گذشته بود که دو موتر تریلی که شامل سیستم “TIR” هستند، از اروپا و از مسیر کشور ایران وارد هرات شدند.

وی تاکید کرده که این اتفاق در تمام افغانستان بی‌مانند می‌باشد و برای اولین بار است که در کشور رخ می‌دهد.

آقای محمدی این دستاورد را اتفخار بزرگی به ترانزیت و سیستم ترانسپورت افغانستان عنوان کرده است.

این مسئول در کنار این تاکید کرده  که موترهای شامل این طرح می‌بایستی از نظر کیفی و فنی در بالاترین سطح قرار داشته باشند و ۱۰ موتری که شامل شده‌اند، استانداردها و رضایت کشورهای اروپایی را به دست آورده‌اند.

با این حال برخی قوانین سختگیرانه در داخل و خارج کشور همواره به صنعت باربری و ترانزیت افغانستان آسیب رسانده است.

رئیس اداره ترانسپورت هرات میگ‌وید می‌خواهد این مشکلات را برطرف بساز کند.

یحیی فولادی – ولایت هرات