الطاهر: پیروزی دولت سوریه در جبهه جنوبی، پیروزی مسأله فلسطین است
ماهر الطاهر، عضو جبهه خلق برای آزادی فلسطین اعلام کرد پیروزی‌های اخیر دولت سوریه در درعا و جبهه جنوبی، در واقع پیروزی مسأله فلسطین به شمار می‌رود.