العبادی برای جلب حمایت ترامپ به واشنگتن سفر می‌کند
حیدر العبادی، نخست وزیر عراق برای جلب موافقت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دولت اضطراری به این کشور می‌رود.