القدس العربی: چرا رئیس‌وستر جدید برازیل از ترامپ هم خطرناک‌تر است؟


القدس العربی: چرا رئیس‌وستر جدید برازیل از ترامپ هم خطرناک‌تر است؟

القدس العربی نوشت: گرایش‌های افراطی رئیس‌وستر جدید برازیل و علاقه شدید او به خشونت و چراغ سبز وی به عملیات قتل باعث می‌شود که وی از دونالد ترامپ، رئیس‌وستر آمریکا خطرناک‌تر باشد.
رائد صالحه در یادداشتی در آنلایننامه القدس العربی چاپ لندن نوشت: انتخاب ژایر بولسونارو در انتخابات ریاست وستری برازیل این نگرانی را ایجاد کرده که برازیل، از این بعد کشوری است که با موجی از استبداد جناح راست افراطی رو به رو شده است. اما طبق گفته تحلیلگران مشکل واقعی این است که رئیس وستر جدید برازیل از دونالد ترامپ هم خطرناک تر است و چهارمین دموکراسی بزرگ جهان عملا با خطر رو به رو شده است.
بولسونارو از هفت سال پیش عضو کنگره بود و به عنوان شخصیتی تندرو در مسائل حقوقی میان مردم شناخته شده است. اظهارات نژادپرستانه او علیه زنان و سیاه‌پوستان هم تا حد زیادی وحشتناک است. این اظهارات باعث می‌شود وی به عنوان رئیس وستر نامناسبی شناخته شود.
برخی تحلیلگران آمریکایی می‌گویند تمجید مکرر رئیس وستر جدید برازیل از دوران سرکوب در کشورش نشانه گرایش های افراطی اوست و نشان می دهد شرارت نظامی در درونش وجود دارد. تحلیلگران گفتند عشق بولسونارو به خشونت و نشان دادن چراغ سبز به عملیات قتل خارج از چارچوب نهادهای قضایی، باعث می‌شود او پیش از آنکه به رئیس وستر فعلی آمریکا نزدیک باشد شبیه رودریگو دوترته، رئیس‌وستر کنونی فیلیپین است.
بولسونارو و ترامپ، شباهت‌های بسیاری با یکدیگر دارند. ژنرال جدید برازیل تلاش خواهد کرد تا بدون هیچگونه دخالت های مردمی، قانون اساسی را زیر پا بگذارد. با اینکه بخشی از طبقه فقیر به سبب وخامت اوضاع امنیتی به رئیس وستر رأی دادند، با این حال ثروتمندان و دانش آموختگان، بسیار بیشتر از او حمایت می کنند و این عاملی بود که پیآنلاینی او را در انتخابات قطعی کرد.