المپیک آسیایی آماده درخشش بانوان نهاوندی است
رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند گفت: بانوان ورزشکار نهاوندی با تلاش زیاد تاکنون ۳ سهمیه المپیک آسیایی را در رشته‌های مختلف کسب کرده اند.