امتناع بوسنی از پیوستن به تحریم‌های روسیه
روسیه از بوسنی و هرزگوین به خاطر امتناع از پیوستن به تحریم‌ها علیه مسکو تشکر کرد.