امروز بیش از هر زمان راه امام و اهداف امام در عالم رونق دارد/نومید کردن مردم از نظام فتنه جدید امروز دشمن است
تولیت آستان قدس رضوی گفت: امروز بیش از هر زمان راه امام و اهداف امام در عالم رونق دارد و انقلاب امام و میراث ایشان امروز طرفدار و دلداده دارد.