امریکا ۲۷ پایه دستگاه تشخیص میکروب توبرکلوز به وزارت صحت کمک کرد


امریکا 27 پایه دستگاه تشخیص میکروب توبرکلوز به وزارت صحت کمک کرد

اداره انکشافی ایالات متحد امریکا، ۲۷ پایه دستگاه جن اکسپرت (تشخیص دهنده میکروب توبرکلوز) را به ارزش ۶۵۰ هزار دالر امریکایی به وزارت صحت عامه کمک کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ فیآنلاینالدین فیآنلاین وزیر صحت عامه، امآنلاین شنبه (۱۹ جوزا) در مراسم تحویل‌گیری این دستگاه‌های طبی در کابل گفت که فقر بیماری توبرکلوز رابطه نزدیکی با یکدیگر  داشته و هر قدر فقر بلند برود، میزان مبتلایان بیماری توبرکلوز نیز افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد که وزارت صحت عامه برای پیکار با بیماری توبرکلوز ۲۷ پایه دستگاه “جن اکسپرت” یا تشخص دهنده میکروب توبرکلوز را از اداره انکشاف ایالات متحده امریکا بدست آورده است.

وزارت صحت عامه به همکاری شرکای صحی خویش در سال گذشته توانسته است که میزان مرگ و میر واقعات توبرکلوز را از ۱۸ هزار به ۱۱ هزار کاهش دهد و همچنان در حال حاضر ۲۳۵۵ مرکز تشخیص و درمان بیماری توبرکلوز در سراسر کشور وجود دارد.

همچنان آقای هربی سمیت نماینده اداره انکشافی ایالات متحد امریکا از تلاش های وزارت صحت عامه مبنی بر کاهش بیماری توبرکلوز در افغانستان ابراز خرسندی نموده و تاکید کرد که با استفاده از دستگاه های جن اکسپرت می‌توان به سرعت واقعات توبرکلوز را تشخیص دهیم.

بیماری توبرکلوز یک معضل جدی برای سکتور صحت می‌باشد و افغانستان از جمله کشورهای است که هنوز بلندترین میزان واقعات توبرکلوز را در حوزه شرقی مدیترانه دارا میباشد و سالانه به‌صورت تخمینی در هر صدهزار از مبتلایان به این بیماری ۳۳ تن جان های شان‌را از دست می‌دهند. همچنان درمیان هر صدهزار، ۱۸۹ واقعه جدید توبرکلوز بآنلاین می‌نماید و ۵۵٫۸ درصد مبتلایان این بیماری را در افغانستان زنان تشکیل میدهد.

توبرکلوز مقاوم به دوا یک چالش بزرگ فرا راه کنترل این بیماری در سطح جهان میباشد.در سال گذشته از هر پنج بیمار مقاوم به چند دوا که نیازمند تداوی بودند تنها یکی از آنها معالجه گردیدند.

وزارت صحت عامه به همکاری پروگرام ملی کنترول توبرکلوز توانسته است که در یک سال گذشته ۴۷۴۰۶ واقعه توبرکلوز را کشف کند.

عبدالاحد فقیری- نویسنده وستر