امسال مراسم گرامی‌داشت از سالآنلاین شهادت قهرمان ملی متفاوت‌تر خواهد بود


امسال مراسم گرامی‌داشت از سالآنلاین شهادت قهرمان ملی متفاوت‌تر خواهد بود

بنیاد شهید احمدشاه مسعود اعلام کرده است که امسال مراسم گرامی‌داشت از سالآنلاین شهادت احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور در جریان هفته شهید به گونه متفاوت برگزار خواهد شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ احمد‌ولی‌ مسعود رئیس بنیاد احمدشاه مسعود امآنلاین پنجشنبه (۱۶ سنبله) در یک نشست نیوزی درکابل گفت که سالآنلاین شهادت قهرمان ملی با شعار وفاق ملی در پرتو عدالت اجتماعی تجلیل خواهد شد.

آقای مسعود گفت که مراسم‌های امسال درجریان آنلاینهای هفته شهید متفاوت‌تر از گذشته با ختم و خیرات و اهدای خون به نیروهای امنیتی به پاس ارج گذاری به خون شهدا تجلیل خواهد شد.

وی وضعیت امنیتی امسال را حساس خوانده بیان داشت که شهروندان کشور به رغم شکنندگی در اوضاع امنیتی با همدلی و یکپارچگی به پیشواز هفته شهید رفته و از قهرمانی‌ها و رشادت‌های شهدای دوران جهاد ومقاوت افغانستان تجلیل کنند.

مسعود با اشاره به انتخاب شعار “وفاق ملی در پرتو عدالت اجتماعی” در جریان هفدهمین سالیاد شهادت قهرمان ملی بیان داشت که وحدت ملی و عدالت اجتماعی دو منش فکری و سیاسی شهید مسعود را شکل می‌داد بر این اساس برای تحقق وحدت ملی در پرتو عدالت از آنلاینهای ملی تجلیل به عمل خواهد آمد.

وی عدالت اجتماعی را که به گفته وی رهبران جهاد و مقاومت و مردم افغانستان برای تحقق آن سالیان سال مبارزه کردند را تحقق ناشده عنوان کرده، سیاسیون، گروپ های قدرت و ائتلاف‌های سیاسی را به زمینه سازی برای تحقق عدالت اجتماعی فراخواند.

رئیس بنیاد احمدشاه مسعود به خیابان گردی‌های که همه ساله همزمان با فرارسیدن هفته شهید توسط شماری از جوان در شهر کابل، پنجشیر و شماری از ولایات دیگر انجام می‌شود، اشاره کرده آن را جزء از برنامه‌های این بنیاد ندانست.

وی در این باره بیان داشت که تجمعات و خیابان گردی مسالمت آمیز حق تمام مردم افغانستان است اما کسانی که در جریان هفته شهید خیابان گردی می‌کنند در حفظ آرامش مردم تلاش کرده، در حفظ امنیت با نیروهای امنیتی همکار باشند و از بآنلاینحادثات احتمالی نیز پیشگیری کنند.

گفتنی است که احمدشاه مسعود وزیر دفاع پیشین افغانستان و یکی از چهره‌های تاثیر گذار دوران جهاد و مقاومت کشور در هجدهم سنبله سال ۱۳۸۰ در زمان اوج قدرت رژیم طالبان درنتیجه یک حمله پیچیده انتحاری در ولایت تخار به شهادت رسید.

۱۵ تا ۲۵ سنبله زیر نام  هفته شهید در تقویم رسمی کشور درج شده و همه ساله در اکثر ولایات به گونه گسترده تجلیل می‌شود.

نویسنده وستر- کابل