امنیت ملی اتهام فریبکاری در اطلاعات بازداشتی‌های داعش را رد کرد


امنیت ملی اتهام فریبکاری در اطلاعات بازداشتی‌های داعش را رد کرد

ریاست امنیت ملی اتهام “فریبکاری” در پخش اطلاعات مرتبط با افراد بازداشت‌شده‌ داعش را رد کرد و گفت که از میان ۲۶ عضو داعش که نیوز بازداشت‌‌شان اعلام شد، تنها مشخصات یک نفر از آنها تکراری منتشر شده است.

به گزارش نویسنده وستر؛‌ پیشتر عارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان با انتقاد از ریاست امنیت ملی گفته بود که این اداره با نشر “چندباره” مشخصات افراد بازداشت‌شده “مردم را فریب می‌دهد”.

آقای رحمانی گفت که عکس یکی از ۲۶ نفری که به عنوان بازداشت‌شدگان پیش از این نیز در مورد دیگری به نشر رسیده بود و اکنون دوباره در جمع آخرین افراد بازداشتی دیده می‌شود.

یک منبع از ریاست امنیت ملی به بی‌بی‌سی گفت که این فرد چند ماه پیش دستگیر شده بود و اطلاعات همین شخص کمک کرد سرنخ دیگر اعضای گروه داعش به دست آید.

این اداره گفته که نشر دوباره عکس و مشخصات این فرد اقدامی تعمدی بوده ‌است.

ریاست امنیت ملی آنلاین سه‌شنبه (۲۷ سنبله) پیش فهرست ۲۶ نفر از افراد منسوب به گروه داعش را همه‌گانی کرد و گفت که این افراد می‌خواستند بالای سوگواران در جریان آنلاینهای برگزاری مراسم عاشورا حمله‌هایی را انجام دهند.

نویسنده وستر- کابل