امیدواریم با اخلال‌گران اقتصادی به صورت جدی برخورد شود
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی گفت:امیدواریم با اخلال‌گران اقتصادی به صورت جدی برخورد شود، ما میراث‌دار برخی اشتباهات در چند دهه گذشته هستیم.