امیرخان یار معاون دوم مجلس شد


امیرخان یار معاون دوم مجلس شد

مجلس نمایندگان در چهارمین دور انتخابات اعضای هیات اداری، موفق به انتخاب معاون دوم شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ نمایندگان مجلس امآنلاین سه‌شنبه (۲۲ حوت) برای چهارمین آنلاین متوالی جهت انتخاب معاون دوم و منشی مجلس به پای صندوق‌های رای رفتند که در نتیجه، امیرخان یار به پست معاونیت دوم مجلس راه یافت و پست منشی مجلس همچنان خالی باقی ماند.

در انتخابات درونی امآنلاین مجلس، امیرخان یار و نعمت الله غفاری در پست معاونیت دوم مجلس نامزد بودند که آقای یار با به دست آوردن ۱۲۵ رای تایید معاون دوم شد و آقای غفاری با کسب ۵۲ رای تایید از رسیدن به این پست باز ماند.

در پست منشی مجلس نیز صالح محمد سلجوقی و هیله ارشاد باهم رقابت کردند و هیچ کدام برای دستیابی به این پست آرای لازم را بدست نیاوردند.

آقای سلجوقی ۸۳ رای تایید و خانم ارشاد ۴۷ رای تایید به دست آورده بودند که برای دریافت این پست کافی نبود. ۷۲ نماینده مجلس در انتخابات پست منشی رای سفید و باطل استفاده کرده بودند و همین مسال باعث شد تا هیچ یکی از این دو نامزد به کرسی مذکور دست نیابند.

سر انجام برگزاری انتخابات برای انتخاب منشی به نشست فردا موکول شد تا انتخابات اعضای هیات اداری مجلس یک هفته کامل را در بر گیرد. رقابت فردا بین دو نامزدی برگزار می شود که در سه دور انتخابات گذشته پست منشی بیشترین آرا را داشته باشند و هرنامزدی که رای بیشتر بدست آورد به عنوان منشی مجلس انتخاب خواهد شد.

گفتنی است که نمایندگان مجلس در آنلاین شنبه عرفان الله عرفان را در پست نیابت منشی انتخاب کردند؛ در آنلاین یکشنبه همایون همایون به عنوان معاون اول مجلس انتخاب شد و انتخابات آنلاین دوشنبه هم بون نتیجه باقی مانده بود.

 انتخابات هیات اداری مجلس نمایندگان همه ساله یک هفته کاری این مجلس را در بر می گیرد.

گفتنی است که رییس مجلس نمایندگان برای یک دوره کاری ولی اعضای هیات اداری برای یک سال انتخاب می‌شوند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر