انباشتگی ۱۵۰ هزار رأس گوساله در شهرک‌های پرواربندی/ مشکلی در تأمین و توزیع گوشت قرمز وجود ندارد
یک مقام مسئول گفت: هم اکنون ۱۵۰ هزار راس گوساله روی دست پروابندها باقی مانده و مشکلات متعددی ناشی از شرایط سخت نگه داری ایجاد کرده است.