انتخابات شوراهای ولسوالی به تاخیر افتاد


انتخابات شوراهای ولسوالی به تاخیر افتاد

کمیسیون انتخابات تایید کرد که برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی که قرار بود به تاریخ ۲۸ میزان سال جاری همزمان با انتخابات مجلس نمایندگان برگزار شود به تاخیر افتاده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ قرار است که انتخابات شوراهای ولسوالی همزمان با انتخابات ریاست وستری به تاریخ ۳۱ حمل سال آینده برگزار شود.

وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات، تاخیر در برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ را تایید کرده و گفته که موضوع برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی‌ در حال حاضر از دستور کار کمیسیون انتخابات خارج شده است.

به خاطر حضور کم‌رنگ زنان در انتخابات شوراهای ولسوالی، کمیسیون، مطابق ماده‌ ۱۰۴ قانون انتخابات موضوع به تعویق افتادن انتخابات شورا‌های ولسوالی‌ را به یک کمیته‌ ویژه ارجاع داد که صلاحیت به تعویق انداختن انتخابات را دارد.

بیستم اپریل ۲۰۱۹ (۳۱ حمل ۱۳۹۸) پیش از این، از سوی کمیسیون انتخابات به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات ریاست وستری اعلام شده بود. به این ترتیب قرار است انتخابات شوراهای ولسوالی با شش ماه تاخیر همزمان با انتخابات ریاست وستری برگزار شود.

نویسنده وستر- کابل