انتخاب‌های گسترده‌ای پس از خروج آمریکا از برجام داریم
وزیر امور خارجه گفت: درصورت خروج آمریکا از برجام ما انتخاب‌های گسترده‌ای داریم که یکی از آنها خروج از برجام است.