انتخاب رئیس هیات شطرنج لرستان
حمید گودرزی در مجمع انتخاباتی هیات شطرنج استان لرستان برای مدت چهار سال به عنوان رئیس جدید این هیات انتخاب شد.