انتخاب رشته بیش از ۴۰ هزار داوطلب در دوره‌های بدون آزمون سراسری سال ۹۷توکلی گفت: براساس آمار اولیه، بیش از ۴۰ هزار داوطلب نسبت به انتخاب رشته‌های بدون آزمون و صرفا براساس سوابق تحصیلی اقدام کرده‌اند.