انتخاب محور ارتباطی جیرفت – کهنوج به عنوان محور هدف ایمن سازی
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب استان کرمان گفت:محور بزرگراهی جیرفت – کهنوج در جنوب استان کرمان بعنوان محور هدف ایمن سازی و کاهش تصادفات انتخاب شد.