انتشار پیش‌نویس دستورالعمل درجه‌بندی سنی فیلم‌ها
پیش‌نویس «دستورالعمل درجه‌بندی گروه سنی فیلم‌های سینمایی» منتشر شد.