انتقاد آمریکا از حمله هوایی ترکیه به کردهای سوریه
آمریکا از اقدام ترکیه در بمباران مواضع کُردها در سوریه انتقاد کرد.