انتقاد تند ترامپ از دموکراتها به دلیل طرح یک دعوی قضایی
رئیس جمهور آمریکا پس از آنکه دادستان کل نیویورک یک دعوی قضایی را علیه بنیاد خانوادگی‌اش مطرح کرد به شدت از دموکرات‌ها انتقاد کرد.