انتقاد تند سناتور ارشد جمهوریخواه از ترامپ
جان مک کین رئیس جمهور آمریکا را به شدت مورد انتقاد قرار داد.