انتقاد سازمان ملل از استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانهشورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای به اتفاق آراء، استفاده از کودکان را در مناقشات به شدت محکوم کرد.