انتقاد سناتوران از عدم حضور وزیر داخله در نشست مجلس سنا


انتقاد سناتوران از عدم حضور وزیر داخله در نشست مجلس سنا

اعضای مجلس سنا از عدم حضور وزیر داخله در نشست استجوابیه مجلس سنا انتقاد کردند.

به گزارش نویسنده وستر؛ ویس احمد برمک وزیر امور داخله در نشست امآنلاین یکشنبه (۹ ثور) مجلس سنا در پیوند به چگونگی تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان استجواب شده بود؛ اما او در نشست مجلس حضور نیافت.

وزارت داخله از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی به مجلس سنا گفته است که آقای برمک به خارج از کشور به سر می‌برد و به همین خاطر در نشست امآنلاین مجلس سنا نمی‌تواند حاضر شود.

قرار بود ریاست دفتر وزارت داخله در نشست امآنلاین مجلس سنا پاسخگویی کند؛ اما او هم به دلایل نا معلوم حاضر به پاسخگویی نشد.

عدم حضور وزیر داخله با واکنش تند اعضای مجلس سنا مواجه شد و سناتوران وزیر داخله را به بی‌اعتنایی و بی‌احترامی به صلاحیت‌های قانون اساسی مجلس سنا متهم کردند.

محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا که ریاست نشست امآنلاین این مجلس را بر عهده داشت گفت: “ما مراتب اعتراض شدید و احتجاج خود را از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی به این بی اعتنایی وزیر داخله اعلام می‌کنیم.”

آقای ایزدیار افزود که نا امنی‌ها با گذشت هر آنلاین بیشتر شده و مردم از آن به شدت نگران اند؛ اما وزارت داخله و سایر مقام‌های مسوول امنیتی حاضر به پاسخگویی نیستند.

محمد هاشم الکوزی رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس سنا نیز وزیر داخله را به برخورد دوگانه با دو مجلس شورای ملی متهم کرد.

آقای الکوزی گفت که وزیر داخله همه آنلاینه درکمیسیون‌های مجلس نمایندگان حاضر است؛ اما با وجود تاکید فراوان در کمیسیون امنیت داخلی مجلس سنا و نشست عمومی این مجلس حاضر نمی‌شود.

محمد افضل شامل دیگر عضو کمسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مجلس سنا نیز گفت: “وزیر داخله مجلس سنا را یک پیسه/پول هم حساب نمی‌کند؛ او باید به دلیل این بی اعتنایی و بی احترامی اش از سوی مجلس سنا به دادستانی معرفی شود.”

به گفته او، وزیر داخله با عدم پاسخگویی به مجلس سنا به قانون اساسی را نیز نقض می‌کند.

سر انجام، محمد علم ایزدیار گفت که وزیر داخله و رییس امنیت ملی را در نشست آنلاین یکشنبه آینده مجلس سنا دوباره فرا می‌خواند تا به نگرانی‌های امنیتی سناتوران پاسخگویی کنند.

به گفته او، بسیاری از موضوعات امنیتی به ریاست امنیت ملی نیز بر می‌گردد.

این در حالی است که سناتوران به شدت از اوضاع امنیتی کشور ابراز نگرانی دارند و مقام‌های امنیتی را به نارسایی متهم می‌کنند.

عبدالله امینی- نویسنده وستر