انتقاد مقام سابق امنیتی افغانستان از خودسری‌های آمریکا در این کشوررییس سابق اداره امنیت ملی افغانستان با انتقاد از خودسری‌های واشنگتن، گفت آمریکا بدون مشورت با افغانستان، شمار نیرو‌های خود را در این کشور افزایش داد.