انتقاد وزارت خارجه روسیه از کیفرخواست جدید آمریکا درباره دخالت انتخاباتی روسیه
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد، هیچ گونه شواهدی مبنی بر این که ۱۲ فردی که در آمریکا علیه آن‌ها کیفر خواست صادر شد با اطلاعات ارتش یا عملیات هکری در ارتباط باشند، یافت نشده است.