انتقال ترورسیت‌های داعش از شمال شرق الحسکه به مکانی نامعلوم با بالگرد‌های آمریکایی
بالگرد‌های نظامی وابسته به ائتلاف تحت امر آمریکا تعدادی از تروریست‌های وابسته به این گروه تکفیری را از روستای السوسه در شمال شرق الحسکه و نزدیک مرز‌های عراق خارج کردند.