انجام بیش از ۴۵۰ مأموریت توسط آتش نشانی مهاباد
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مهاباد گفت: آتش نشانی مهاباد امسال بیش از ۴۵۰ مأموریت انجام داده است.