انصاری: با وجود مشکلات زیاد توانستیم از قهرمانی خود دفاع کنیم
مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: کسب قهرمانی در سال دوم مشکلاتی دارد اما ما توانستیم از مقام خود دفاع کنیم.