انفجار در بیمارستانی در مرکز تگزاس
بر اثر وقوع یک انفجار قوی در بیمارستانی در مرکز تگزاس آمریکا دست کم چندین نفر زخمی شدند.