انفجار منزل مسکونی در شهرک راه آهن/مصدومیت خانم ۶۰ ساله
جانشین کلانتری ۱۸۱ عوارضی از انفجار در طبقه سوم ساختمان ۷ طبقه ای واقع در شهرک راه آهن نیوز داد.