انفجار و تیراندازی نزدیک وزارت کشور افغانستان
رسانه‌ها از شنیده شدن صدای تیراندازی و انفجار نزدیک وزارت کشور افغانستان در کابل نیوز دادند.