اننقال آب از وان ترکیه به دریاچه ارومیه صحت ندارد
نماینده استانی ستاد دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت: هیچ مجوزی برای ورود آب از وان ترکیه به دریاچه ارومیه وجود ندارد و بنا است که در نخستین مرحله از خود کشور، این آب تامین شود.