انهدام ۲۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در مازندران۲۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در اجرای طرح پاک‌سازی نقاط آلوده مازندران منهدم شدند.