انگلیس مطالبات چین در دریای چین جنوبی را به رسمیت نمی‌شناسد
هدف انگلیس از اجرای عملیات آزادی رفت و آمد اعلام این موضوع بوده که این کشور مطالبات دریایی چین را در اطراف این جزایر به رسمیت نمی‌شناسد.