اهدای ۱۶۱ جهیزیه به نوعروسان نیازمند
فرمانده سپاه ناحیه سیاهکل از اهدای ۱۶۱ جهیزیه به نوعروسان نیازمند این شهرستان نیوز داد.