اهدای ۲ دستگاه آمبولانس به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
صبح امروز طی مراسمی ۲ دستگاه آمبولانس به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اهدا شد.