اوقات شرعی آبانماه ۹۷ به افق اراک
اوقات شرعی شهر اراک در آبانماه ۹۷ به شرح زیر است.