اولویت دولت تکمیل طرح های راهسازی استرئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: طرح های راه سازی به عنوان زیرساخت اساسی در اولویت برنامه دولت تدبیر و امید در این استان قرار گرفته است.