اومتیتی بهترین بازیکن دیدار فرانسه و بلژیک شد
زننده تک گل فرانسه به عنوان بهترین بازیکن دیدار این تیم مقابل بلژیک انتخاب شد.