ايجاد هفت كارگروه در كانون كارگردانان سینمای ایران
شورای مرکزی كانون كارگردانان سينماى ايران، در راستاى هموارسازى مشكلات اعضا و ايجاد راهى مناسب براى حل مشكلات صنفى كارگردانان، هفت كارگروه در كانون راه اندازى کرده است.