اگر انتخابات برگزار نشود، احزاب جهادی لویه جرگه برگزار می‌کنند


اگر انتخابات برگزار نشود، احزاب جهادی لویه جرگه برگزار می‌کنند

حضرت صبغت الله مجددی رییس شورای عالی جهادی هشدار داد که اگر انتخابات ریاست وستری در زمان معین آن برگزار نشود، احزاب جهادی با فراخوان لویه جرگه رییس وستر آینده و کابینه اش را انتخاب خواهند کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ آقای مجددی که آنلاین دوشنبه (۲۸ حوت) در گردهمایی به پیشواز از سال نو خورشیدی در کابل سخن می‌گفت، هشدار داد که اگر حکومت نتواند پس از انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست وستری را برگزار کند شورای عالی جهادی ‌با فراخوان لویه جرگه، رییس وستر آینده انتخاب خواهد شد.

این چهره جهادی، طرح پیشنهادی صلح حکومت در دومین نشست پروسه کابل به طالبان را دادن اختیارهای بیشتر به این گروه دانسته تاکید کردند که عملی شدن این طرح به زیان مردم و زیادروی از سوی حکومت است.

آقای مجددی افزود که طالبان افراد “متجاوز” و از آی اس آی پاکستان “فرمانبرداری” می کنند.

تلویزیون یک نوشت که در این گردهمایی زمریالی احدی، رییس حزب قیام ملی و یکی از اعضای این حزب از کشورهای پشتیبان حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان خواست تا برای سال آینده روی دو ‌محور صلح و جنگ برنامه بهتر بریزند.

اعضای شورای عالی احزاب جهادی در کنار برگزاری انتخابات در زمان معین آن ، بر توزیع شناسنامه برقی، آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی، راه اندازی پروژه های زیربنایی، فراهم سازی زمینه تفاهم با احزاب سیاسی و ایجاد فرصت‌های کاری برای باشنده های کشور، تاکید کردند.

نویسنده وستر- کابل